วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อำเภอแม่สรวยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รูปภาพ : เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย โดยนายพงศภัค ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย และ ปศต. ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2557 โดยนายก อบต.ศรีถ้อย นายเฉลียว นัยนา ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ เป็นเงิน 35000 บาท  เพื่อบริการให้กับสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่ฟรี โดยมอบวัคซีนให้อาสาปศุสัตว์ทุกหมู่บ้าน ออกไปบริการ
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่สรวย ได้ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ครบทั้ง 9 ท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและข้าราชการ ของทุกๆ อปท.เป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้ด้วย


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย โดยนายพงศภัค ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย และ ปศต. ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2557 โดยนายก อบต.ศรีถ้อย นายเฉลียว นัยนา ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ เป็นเงิน 35000 บาท เพื่อบริการให้กับสัตว์เลี้ยงของราษฎรในพื้นที่ฟรี โดยมอบวัคซีนให้อาสาปศุสัตว์ทุกหมู่บ้าน ออกไปบริการ
ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่สรวย ได้ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ครบทั้ง 9 ท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและข้าราชการ ของทุกๆ อปท.เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น